Ценовник

1. Масажна фотелја „Anima PRO“

  • 2.000 EUR (модел што работи со монети и со банкноти)

  • 1.800 ЕUR (модел што работи со монети)

  • 990 EUR 495 EUR (половна фотелја што работи без монети, како нова)

– цената е со вклучен ДДВ 18% – плаќањето се врши во денарска противвредност на денот на фактурирањето – гаранција 12 месеци, обезбедени се сервис и резервни делови – во цената е вклучена калибрација на монети или банкноти – бесплатна достава на територија на цела Македонија (важи само за купување на нова фотелја).

Ценовник

1. Масажна фотелја „Anima PRO“

  • 2.000 EUR (модел што работи со монети и со банкноти)

  • 1.800 ЕUR (модел што работи со монети)

  • 990 EUR 495 EUR (половна фотелја што работи без монети, како нова)

– цената е со вклучен ДДВ 18% – плаќањето се врши во денарска противвредност на денот на фактурирањето – гаранција 12 месеци, обезбедени се сервис и резервни делови – во цената е вклучена калибрација на монети или банкноти – бесплатна достава на територија на цела Македонија (важи само за купување на нова фотелја).